شرکت دانش بنیان مهر سامان گستر، با هدف افزایش کیفیت محصول تولیدی و کاهش هزینه‌ در صنعت پرورش مرغ و طیور و پرورش گیاهان، اقدام به طراحی و راه اندازی سیستم اتوماسیون هوشمند برای کنترل شرایط محیطی در سالن‌های تولیدی کرده است. علاوه بر این با اقدام به بررسی و استاندارد سازی کارخانه و سالن‌های تولیدی گام بزرگی در زمینه افزایش کیفیت و رفاه حال مالکان مرغداری‌ها، گلخانه‌ها و مزارع پرورش طیور برداشته است. با گذشت دو دهه از فعالیت گروه سام تک‌ در زمینه اتوماسیون صنعتی، ممیزی و استاندارد سازی فارم‌ها، توانسته‌ افتخارات بیشماری بدست آورد.