طراحی و ساخت سیستم کنترلی گلخانه بر پایه منطق فازی
آخرین مطالب
بررسی عوامل موثر بر راندمان گلخانه های توت فرنگی؛ راهکار هایی برای توسعه کارآفرینی کشاورزی
این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر کارآریی گلخانه­هایتوت­ فرنگی در سال 1388 انجام گرفته است. بر اساس نتایج به­دست آمده، متغیر برخورداری گلخانه از نور کافی، انگیزه گلخانه­دار، کنترل دمای محیط، دسترسی به بازار، فضای نگهداری مناسب پس از برداشت، بسته­بندی مناسب محصول، دسترسی به اینترنت، کنترل co2 محیط گلخانه، دانش مرتبط به آفات و دانش مرتبط با فیزیولوژی گیاه به ترتیب متغیرهایی بودند که به ارتقای راندمان گلخانه­های توت­فرنگی تاثیر به سزایی داشتند.

منبع:

گروه تحقیق و پژوهش سامتک

مشاهده بیشتر
تحلیل چالش‌هاي تصمیم‌هاي مدیریتی – اخلاقی و تدوین راهبردهاي تصمیم سازی در صنعت مرغداري
در صنعت مرغداري تصمیم‌هاي مدیریتی شامل موضوع کیفیت محصولات دامی می‌باشد؛ این در حالی است که در کشورهاي در حال توسعه تنها گزینه در خصوص کیفیت تولید، بحث ضمانت بهداشتی محصولات می‌‌باشد، در حالی که در کشورهاي پیشرفته مفهوم کیفیت تولید چیزي فراتر از بهداشت محصولات دامی و رعایت مسائل اخلاقی می باشد. استفاده نادرست از آنتی‌بیوتیک‌ها در پرورش طیور گوشتی و اثرات نامطلوب باقی مانده‌هاي آن‌ها بر سلامتی انسان ها، از جمله چالش‌هاي مهم این صنعت محسوب می‌شود.

منبع:

گروه تحقیق و پژوهش سامتک

مشاهده بیشتر
بررسی سیستم های آبیاری گلخانه‌ای
با توجه به محوریت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور، دستیابی به حداکثر تولید با صرف حداقل انرژی و منابع ملی برای استفاده بهینه از توانائی‌های آب و خاک امری اجتناب‌ناپذیر است. بررسی توانائی‌های ذکر شده حاکی از این است که با توجه به میزان آب در دسترس، محدودیت زمین وجود نداشته و با توسعه منابع آب موجود و یا صرفه‌جوئی در آب مصرفی، احداث گلخانه و نوع محصول انواع سیستم‌های کشت گلخانه‌ای با توجه به میزان سرمایه‌گذاری اولیه، از اهداف موردنظر که می‌توان سطح اراضی زیر کشت آبی و نهایتاً میزان تولیدات کشاورزی را افزایش داد.

منبع:

گروه تحقیق و پژوهش سامتک

مشاهده بیشتر
بررسی اثرات تنش سرمایی اوایل دوره پرورش بر عملکرد و مقاومت جوجه های گوشتی به سرما و کاهش مصرف سوخت
در حال حاضر اکثر واحدهای پرورش مرغ گوشتی در سطح کشور برای گرمایش سالن های خود از سیستم های سنتی استفاده می‌کنند و تنها درصد کمی از واحدهای مرغداری گوشتی از سیستم های نسبتا مناسب تر استفاده می‌کنند. از آنجایی که سیاست های دولت بر حذف یارانه های انرژی بنا نهاده شده ، با افزایش قیمت سوخت تولیدکنندگان این صنعت در تامین سوخت سالن های خود با مشکل بزرگی مواجه خواهند شد. بلوغ سیستم‌های گوارشی و همچنین سیستم عصبی در دوره جنینی آغاز می شود و این سیستم ها در اوایل دوره پرورش تحت تاثیر عوامل محیطی می‌توانند دچار دگرگونی شوند . استرس سرمایی بر عملکرد جوجه های گوشتی ، در دوره جوجه کشی و اوایل دوره پرورش اثرات زیادی دارد.

منبع:

گروه تحقیق و پژوهش سامتک

مشاهده بیشتر