طراحی و ساخت سیستم کنترلی گلخانه بر پایه منطق فازی
آخرین مطالب
تاثیر غنی سازی دی اکسید کربن در محیط رشد بر عملکرد و کیفیت گیاهان
کاشت و تولید محصولات گلخانه‌ای در سال‌های اخیر مورد استقبال کشورهايي که با محدوديت آب مواجه‌اند، قرار گرفته است ، که این مهم به عنوان يکي از مؤثرترين راه‌ها برای مصرف بهینه آب در کشاورزی می‌باشد. پرورش گیاهان درشرايط گلخانه به دلیل مزايای متعدد، نظیر کنترل تغذيه گیاه، کاهش بروز آفات و بیماری‌ها موجب افزايش رشد، عملکرد و کیفیت محصول نسبت به کشت مزرعه‌ای می‌شود.

منبع:

گروه تحقیق و پژوهش سامتک

مشاهده بیشتر
بررسی تاثيرات تنش‌هاي خشکی و گرمایی بر گياهان
شرایط نامساعد محیطی منجر به ایجاد تنش در ساختار و رفتار گیاه می شود. تنش به معنای هرگونه شرایط منفی و نامطلوب برای رشد و نمو گیاهان را تنش گویند. تنش خشکی و گرمایی به عنوان مهمترین تنش‌های محیطی معرفی می‌شود که نقش مهمی در کاهش عملکرد محصولات گیاهی در نواحی خشك و نیمه خشك دنیا دارد. گیاهان برای برقراری تعادل با محیط نسبت به تنش ها عکس العمل نشان می دهند. برای بهبود این واکنش ها، کشت گیاهان سازگار با محیط و متعادل‌سازی بین پارامترهای محیطی است.

منبع:

گروه تحقیق و پژوهش سامتک

مشاهده بیشتر
اثرات تنش گرمایی بر عملکرد تولید مثلی، سیستم ایمنی و سلامت طیور
رشد چشمگیر و نرخ تولید بالا در صنعت طیور محدودیت‌های زیادی به همراه داشته که بر توسعه این صنعت در آینده اثرگذار خواهد بود. در میان این محدودیت‌ها، استرس گرمایی نوعی چالش‌ زیست محیطی، که با کاهش عملکرد تولیدمثلی و تولیدی پرندگان در ارتباط است . بررسی اثرات تنش گرمایی بر تولیدات طیور از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نیاز به توجه بیشتر را در تولیدکنندگانی که با این چالش مواجه هستند، ایجاد می کند.

منبع:

گروه تحقیق و پژوهش سامتک

مشاهده بیشتر