دفتر مرکزی:
0713-32302965
دفتر مرکزی:
0713-32326087
تلفن تماس:
+989177059131
تلفن تماس:
+989177127581
دفتر مرکزی : شیراز / خیابان نشاط / نرسیده به پل باغ صفا / پلاک ۱۰۶
کارخانه : شهرک بزرگ صنعتی شیراز / خیابان نوآوران / خیابان ۵۰۱/ پلاک ۲۴