بررسی اثرات تنش سرمایی اوایل دوره پرورش بر عملکرد و مقاومت جوجه های گوشتی به سرما و کاهش مصرف سوخت

چکیده:

با افزایش روز افزون جمعیت جهان تامین نیازهای غذایی یکی از چاش‌های مهم است. صنعت دام و طیور در این راستا تلاش میکند که این نیاز را مرتفع سازد. گوشت طیور به عنوان یک منبع غنی از پروتئین، در سال‌های اخیر در کشور ما و سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. براساس این نیاز مبرم مردم جهان بررسی عوامل تاثیر گذار بر جوجه‌های گوشتی یکی از دغدغه‌های این صنعت می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات تنش سرمایی اوایل دوره پرورش بر روی عملکرد و مقاومت جوجه های گوشتی به سرما بوده است. استرس سرمایی اوایل دوره پرورش به طور معنی داری باعث بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی می‌شود. استرس سرمایی اوایل دوره پرورش نه تنها باعث بهبود عملکرد در دمای معمولی پرورش می‌شود، بلکه به دلیل تغییرات ژنتیکی، در بیان ژن‌های مرتبط با مقاومت به سرما میتوان دمای سالن را کاهش داد بی آنکه به عملکرد جوجه ها صدمه ای وارد شود.

 

مقدمه:

در حال حاضر اکثر واحدهای پرورش مرغ گوشتی در سطح کشور برای گرمایش سالن های خود از سیستم های سنتی استفاده می‌کنند و تنها درصد کمی از واحدهای مرغداری گوشتی از سیستم های نسبتا مناسب تر استفاده   می‌کنند. از آنجایی که سیاست های دولت بر حذف یارانه های انرژی بنا نهاده شده ، با افزایش قیمت سوخت تولیدکنندگان این صنعت در تامین سوخت سالن های خود با مشکل بزرگی مواجه خواهند شد. بلوغ سیستم‌های گوارشی و همچنین سیستم عصبی در دوره جنینی آغاز می شود و این سیستم ها در اوایل دوره پرورش تحت تاثیر عوامل محیطی می‌توانند دچار دگرگونی شوند . استرس سرمایی بر عملکرد جوجه های گوشتی ، در دوره جوجه کشی و اوایل دوره پرورش اثرات زیادی دارد.

 

کلیات:

طیور همانند همه موجودات خونگرم، قادرند دمای بدن خود را در یک محدوده مشخص حفظ کنند. اما از آنجا که فاقد غدد عرق هستند اثرات سوء تنش های ناشی از گرما یا سرما در آنها بسیار زیانبار خواهد بود؛ از جمله این آثار زیانبار می توان به کم اشتهایی و کاهش مصرف خوراک، کاهش رشد، افزایش ضربان ، تغییر PH خون و بروز مشکلات تنفسی، کاهش هضم و جذب در دستگاه گوارش، کاهش عملکرد سیستم ایمنی، شود. از اینرو با توجه به عدم توانایی طیور در تنظیم دمای بدن، تنظیم دما و رطوبت محیط پرورش اثرات قابل ملاحظه‌ای بر آسایش و بازدهی تولید آنها دارد. قرارگیری جوجه ها در معرض سرما در روزهای ابتدایی پرورش موجب افزایش تلفات، استرس، کاهش آب بدن و سرعت رشد کند.

 

نتیجه‌گیری:

در نتیجه تغییرات دمایی بخصوص تنش سرمایی بر رفاه پرندگان و نرخ تولید رشد و بهره‌وری آنها تاثیر مستقیم دارد. تنش سرمایی توانایی باعث ایجاد کاهش قدرت باروری ، خستگی و لرزش در عضلات را برای طیور ایجاد می‌کند. از اینرو با توجه به عدم توانایی طیور در تنظیم دمای بدن، تنظیم دما محیط پرورش اثرات قابل ملاحظه‌ای بر آسایش و بازدهی تولید آنها دارد.

استفاده از اتوماسیون هوشمند راهکار مناسب برای برقراری تعادل بین پارامترهای محیطی در سالن می‌باشد. یک سیستم هوشمند خوب باید مدیریت کنترل اقلیم مناسب در سالن ایجاد کند و در صورت نیاز به تغییر، شرایط جدید را طوری ایجاد نماید که همه دستگاه ها به صورت نا محسوس عملکرد خود را انجام دهند و پرنده متوجه آن تغییر نشود .

همچنین متعادل سازی شرایط و پارامترهای محیطی یکی از موثرترین روش‌های کنترل تنش سرمایی می‌باشد اتوماسیون هوشمند صنعتی طراحی شده براساس دانش روز، تاثیر بسزایی در جلوگیری از کاهش بی‌رویه دما دارد و با سنجش همزمان دما در نقاط مختلف سالن و عملکرد مناسب تجهیزات بدون همپوشانی و همچنین لحاظ کردن دمای بیرون سالن شرایط پایدار دمایی را در سالن ایجاد می‌کند.

 چنانچه سالن دچار تنش گرمایی شود، هشدار دهنده‌های مختلف با اطلاع رسانی سریع از ادامه دار شدن استرس دمایی جلوگیری میکند. سیستم اتوماسیونی که بر اساس نکات صحیح  پرورش طراحی شده باشد میتواند از بروز بیماریها و تلفات تا حد چشمگیری جلوگیری کند.