تحليل مولفه‌هاي پیش برنده در توسعه واحدهاي گلخانه‌اي

چکیده:

يكي از گزينههاي مناسب در جهت تجاري و رقابتي شدن بخش كشاورزي و حضور فعالآن در بازارهاي جهاني توسعه واحدهاي تجاري گلخانهايمی­باشد. تنوع اقليمی، نيروي كار فراوان، دانش فني توليد و وجود انرژي ارزان، زمينههاي مناسبي براي توسعه واحدهاي گلخانهاي در ايران ميباشند. این امر باعث انجام تحقیقات زیادی در راستای توسعه تجارت گلخانه‌ای در ایران شده‌است. مولفه­های بسیاری در این راستا وجود دارد مانند: مالی- اعتباری، فنی- تکنولوژی، فردی حرفهای و زیر ساختی- حمایتی که از مهم‌ترین مولفههامی­باشد.

 

مقدمه:

بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني نيز بر رقابتي شدن بخش كشاورزي تاكيد ميكنند و همچنین سازمان خواروبار كشاورزي، رقابتي شدن كشاورزي را تنها راه حل درازمدت براي حركت در راستاي توسعه كشاورزي پايدار ميداند. بنابراين، بخش كشاورزي مي­بايست خود را در جهت ايفاي نقش هاي جديد نه در قالب كاركردهاي معيشتي، بلكه به منظور استفاده بهينه از مزيتهاي بخش كشاورزي در عرصه توليد و بازاريابي محصولات كشاورزي در سطح ملي و بين المللي آماده سازد.یکی از گزينههاي مناسب در جهت استفاده بهينه از مزيتهاي بخش كشاورزي در عرصه توليد، بازاريابي، رقابتي شدن بخش كشاورزي و حضور فعال در بازارهاي جهاني، توسعه واحدهای بهرهبرداری گلخانهای است. كشتهاي گلخانهاي به عنوان پديده­هاي نو مورد توجه است كه پيشينه نسبتاً كوتاهي در ايران دارد و همچنین ابعاد گوناگون اين موضوع آنگونه كه بايد شناخته شده نيست. كشت‌هاي گلخانهاي برآيند تكنولوژي‌هاي مختلف مي‌باشد كه در مجموع زمينه را براي كنترل شرايط كشت محصولات مورد نظر فراهم مي‌نمايد، با توجه به چهارفصل بودن ایران و داشتن منابع گاز و نفت با توجه به نياز كشتهاي گلخانهاي به سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي در فصول مختلف به عنوان مزيتهاي نسبي جهت توليد مطرح هستند.

 

کلیات پژوهش:

رشد كمي واحدهاي گلخانهاي در ایران طبق آمارهای اعلام شده توسط سازمان خواربار جهاني رو به افزایش میباشد از طرف ديگر ایران دارای نيروي كار جوان با پتانسيل بالايي می‌باشد که نقش بسزایی در افزایش و توسعه رشد بازار واحدهای گلخانه‌ای ایفا می‌کند و این مهم نقش عمده‌اي در اشتغال‌زايي دارد. همچنین با بررسی تحليل عوامل محيطي موثر بر موفقيت كارآفرينان واحدهاي توليدي گلخانه‌اي ایران از جمله مهم‌ترين عوامل محيطي اثرگذار بر موفقيت كارآفرينان این رسته مواردی نظیر مالی- اعتباری، فنی- تکنولوژی، فردی_حرفهای و زیر ساختی_حمایتی بوده‌اند. در راستای توسعه گلخانه‌ها و افزايش سوددهي آ‌‌ن‌ها از طريق بهبود برنامه بازاررساني می‌توان به  اين نتيجه رسيد كه اهداف بازاررساني را بدون ارزيابي موقعيت كنوني گلخانه در فضاي بازار امروزه نمي‌توان در نظر گرفت.

 

نتیجه گیری:

توسعه واحدهای گلخانه‌ای راهکاری در جهت توسعه پایدار بخش کشاورزی شناخته شده‌است .با توجه به شرایط مناسبی که در کشور از نظر ویژگیهای اقلیمی و منابع تولیدی فراوان وجود دارد؛ توسعه واحدهای گلخانه­ای می‌تواند در جهت اشتغالزایی نیروی تحصیل کرده بخش کشاورزی و افزایش تولیدات داخلی راهکار مناسبی باشد. لذا شناسایی مولفه‌های تاثیرگذار بر توسعه این واحدها سهم زیادی در  پیشرفت واحدهای گلخانه‌ای خواهد داشت. همچنین استفاده از کارشناسان مجرب، و تکنولوژی‌های روز دنیا مانند اتوماسیون هوشمند نقش بسزایی این امر دارد.