بررسی اثرات سرعت جریان هوای سالن بر عملکرد مرغداری­های گوشتی

 

چکیده:

ایجاد سرعت جریان هوای مناسب یکی از مهم­ترین راه ­های خنک کردن پرنده در سالن­ های مرغداری است. در این پژوهش به بررسی رابطه سرعت جریان هوای سالن پرورش مرغ گوشتی بر عملکرد آن‌ها می ­پردازیم. متغیرهای سرعت جریان هوا، دما و رطوبت بر عملکرد سالن­ های پرورش، موثر می‌باشد. علاوه بر این با افزایش سرعت جریان هوا متغیرهای ضریب تبدیل خوراک، میانگین خوراک مصرفی و درصد تلفات کاهش می‌یابد. با اصلاح سیستم ­های تهویه موجود و به­کارگیری سیستم­ های تهویه مناسب بهبود عملکرد واحدها و افزایش بازده تولید در پی دارد.

مقدمه:

 با توجه به این نکته که طیور به دلیل فعالیت ­های ماهیچه­ هایی و متابولیکی به طور مداوم گرما تولید می­ کنند و گرما را به دو شکل عمده محسوس و نامحسوس از بدن دفع می­ کنند. با توجه به تحقیقات انجام شده محققان به این مهم پی برده‌اند در محدوده دمایی متعادل (خنثی) پرنده از لحاظ رفتاری در شرایط مناسب بوده و کم­ترین انرژی را برای کنترل دمای بدن صرف می­ کنند. با افزایش دمای محیط، گرمای تولیدی نسبت به گرمای دفعی افزایش می­ یابد و پرنده از طریق کاهش تولید گرما مانند کاهش مصرف خوراک و کاهش تحرک یا افزایش دفع گرما از بدن سبب ایجاد تعادل گرمایی در بدن می­ شود. ایجاد جریان هوا در اطراف پرنده از موثرترین روش­ هایی است که برای دفع گرمای تولیدی از پرنده می­ تواند مورد استفاده قرارگیرد.

 تحقیقات انجام­ شده در این زمینه نشان­ می­دهد که جریان هوا دارای چندین اثر برای خنک کردن پرنده در هوای گرم می ­باشد، نخست جریان هوا موجب افزایش جا به جایی گرمای دفعی از پرنده شده و درنتیجه موجب کاهش دمای موثر می­شود. دوم جا­به­جایی هوا، گرمای محبوس شده میان پرنده­ها را خارج می­کند و در نهایت جریان هوا اثرات منفی رطوبت بالای محیط را کاهش می­دهد. بنابراین ایجاد جریان هوا مناسب باعث کاهش تلفات و خفگی جوجه­ ها در روزهای پایانی دوره می­ شود.

کلیات پژوهش:

 اغلب تحقیقات صورت ­گرفته نشان می­دهد که افزایش سرعت جریان هوا موجب بهبود عملکرد جوجه ­های گوشتی می­شود. همانطور که می­دانیم در آب و هوای مرطوب و شرجی به دلیل کارآیی پایین سیستم­ های خنک کننده، مهم­ترین راه خنک کردن پرنده ایجاد جریان هوا در اطراف پرنده و دفع گرما می­باشد و برای این منظور نیاز به سرعت جریان هوای بالاتری است. با توجه به رطوبت نسبی بالا در سالن­ های مرغداری، افزایش سرعت جریان هوا باعث بهبود عملکرد جوجه ­های گوشتی و افزایش وزن جوجه ها و درنتیجه افزایش تولید در فصول گرم سال می­شود. عوامل تاثیرگذار بر سرعت جریان هوا، تعداد هواکش ­ها یا ظرفیت تهویه و سطح مقطع سالن می­باشد. بنابراین با افزایش تعداد هواکش­ها و کاهش سطح مقطع سالن سرعت جریان هوا افزایش خواهد یافت. بنابراین ایجاد جریان هوا در سالن ­های با طول زیاد و عرض کم نسبت به سالن­ های با طول کم و عریض راحت­تر است، زیرا در سالن کم عرض، سطح مقطع سالن کم­تر خواهد بود.

نتیجه گیری:

سرعت جریان هوا بر میزان خوراک مصرفی، ضریب تبدیل خوراک در مرغداری­ ها موثر است. یعنی افزایش سرعت جریان هوا موجب کاهش خوراک مصرفی و ضریب تبدیل می­‌شود که باعث کاهش هزینه­‌ها در این راستا می­‌شود. علاوه بر این­ها با افزایش سرعت جریان هوا، درصد تلفات به صورت چشمگیری کاهش می­‌یابد و با وجود وزن­گیری جوجه­‌ها در روزهای پایانی دوره و بروز خفگی در بین آن­ها، افزایش سرعت جریان هوا باعث کاهش این امر و افزایش بازده تولید می­­‌شود. که با افزایش ظرفیت تهویه یا اصلاح سطح مقطع سالن­‌ها این مهم محقق می­‌شود.